Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Youtube (nowe okno) Strona Issuu (nowe okno)

Turystycznie do Grodna

26 października 2016 r. otwarto bezwizowy ruch turystyczny z Polski na Białoruś. Oznacza to, że turyści, którzy chcą zwiedzić cały transgraniczny szlak Kanału Augustowskiego nie muszą już ubiegać się o wizy. Wystarczy mieć ważny paszport, wykupioną polisę ubezpieczeniową, środki pieniężne w wysokości 54 BYN na każdy dzień pobytu (ok. 24 EUR) oraz dokument umożliwiający zwiedzanie strefy Brześć - Grodno, który wystawiają białoruskie biura podróży po zakupieniu (i zazwyczaj opłaceniu z góry) min. 2 usług turystycznych (można korzystać z usług polskich pośredników). Na Białorusi przy korzystaniu z turystycznego ruchu bezwizowego można przebywać do 15 dni na terytorium strefy Brześć - Grodno, obszar objęty ruchem bezwizowym oznaczony został na mapie na stronie: https://grodnovisafree.grsu.by/).

Na granicy obszaru bezwizowego pojawią się takie znaki:

Na Białoruś można wjechać korzystając z przejść granicznych:

 • przejście wodne, piesze, rowerowe: Rudawka-Lesnaja,
 • kolejowe przejście graniczne: Kuźnica Białostocka-Grodno; Terespol-Brześć,
 • port lotniczy w Grodnie i Brześciu
 • przejścia graniczne z Litwą: Kuźnica Białostocka-Bruzgi; Bobrowniki-Bierestowica; Raigardas-Privalka, Bieniakonie – Soleczniki.

Augustowscy organizatorzy turystyki oferują usługi turystyczne związane ze zwiedzaniem Grodzieńszczyzny – kontakty do biur podróży i informacje o zakresie oferowanych przez nie usług znajdują się tutaj.

Poniżej zamieszczamy FAQ – praktyczną listę pytań i odpowiedzi dotyczących korzystania z bezwizowego ruchu turystycznego na terenie Białorusi w strefie Parku Kanału Augustowskiego i Grodna.

 • Kto może skorzystać z ruchu bezwizowego?

Z bezwizowego ruchu mogą korzystać dowolni cudzoziemcy.

 • Czy dokument uprawniający cudzoziemców do zwiedzania strefy Brześć - Grodno wystawiają wyłącznie białoruskie biura podróży?

Dokument umożliwiający zwiedzanie strefy Brześć - Grodno  wydają wyłącznie podmioty świadczące usługi turystyczne na terenie strefy. Lista operatorów turystycznych znajduje się na stronie: http://grodnovisafree.by/pl/turfirmy-3.html

 • Jeśli data ważności paszportu zbliża się ku końcowi, czy bez problemu turysta przekroczy granicę? Jaki jest minimalny termin ważności paszportu?

Nie ma minimalnego okresu ważności paszportu, istotne jest, żeby był on ważny do momentu wyjazdu z Republiki Białoruś.

 • Czy dowód osobisty jest dokumentem upoważniającym turystę do przekroczenia granicy?

Nie. Aby wjechać na terytorium Republiki Białoruś bez wizy potrzebny jest ważny paszport, ewentualnie inny dokument zastępujący go, przeznaczony do podróżowania za granicą i wydany przez właściwy organ państwa lub organizację międzynarodową (dowód osobisty jest dokumentem przeznaczonym do podróżowania za granicą wyłącznie w strefie Schengen).

 • Czy ubezpieczenie na pobyt na Białorusi można zakupić u białoruskiego touroperatora czy trzeba je zakupić w Polsce?

Przy przekraczaniu granicy Republiki Białoruś cudzoziemiec musi posiadać przy sobie umowę/zaświadczenie o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym lub ubezpieczenie zdrowotne. Takie ubezpieczenia wydają organizacje ubezpieczeniowe, posiadające umowę z białoruską organizacją ubezpieczeniową БЕЛГОССТРАХ (http://grodno.bgs.by/).

Ubezpieczenie powinno zostać wydane przed wjazdem na terytorium Republiki Białoruś i turysta powinien posiadać je przy sobie podczas przekraczania granicy.

Ubezpieczenie jest wydawane również na samochodowych przejściach granicznych: Bruzgi-Kuźnica Białostocka i Priwałka-Rajgardas. Na sezonowych punktach kontrolnych Lesnaja-Rudawka oraz Priwałka- Švendubrė nie ma punktów, gdzie można zakupić ubezpieczenie. (http://bgs.by/insurance/17/941/1362/)

 • Jak wcześnie trzeba zgłosić chęć skorzystania z ruchu bezwizowego przed momentem przekroczenia granicy? Z jakim wyprzedzeniem trzeba dokonać zakupu usług u touroperatora?

Touroperator Republiki Białoruś powinien przekazać dane do Komitetu Granicznego o turystach przybywających na Białoruś co najmniej na 24 godziny przed przekroczeniem granicy, dlatego też turyści powinni skontaktować się z białoruskimi operatorami turystycznymi co najmniej 2-3 dni przed planowanym przyjazdem, aby biura podróży miały czas na przygotowanie wszystkich dokumentów.

 • Czy turysta powinien korzystać z usług polskich biur podróży, pośredniczących w kontakcie z białoruskimi touroperatorami czy może kontaktować się bezpośrednio z białoruskimi biurami podróży? Jeśli tak, to czy białoruskie biura podróży obsługują turystów w języku polskim i angielskim?

Turysta może zwrócić się bezpośrednio do wybranej białoruskiej agencji turystycznej świadczącej usługi turystyczne na terenie strefy Brześć - Grodno. Ich wykaz znajduje się na stronie: http://grodnovisafree.by/pl/turfirmy-3.html Niektóre firmy obsługują turystów w języku polskim i angielskim.

Turysta może także korzystać z usług polskich biur pośredniczących w kontaktach z białoruskimi operatorami turystycznymi.  Augustowscy organizatorzy turystyki oferują usługi turystyczne związane ze zwiedzaniem Grodzieńszczyzny – kontakty do biur podróży i informacje o zakresie oferowanych przez nie usług znajdują się tutaj.

 • Jakiego rodzaju usługi turystyczne należy wykupić u białoruskiego touroperatora? Czy jest obowiązkowe wykupienie np. noclegów, czy można to zrobić na własną rękę, a wykupić np. wyłącznie wejście do muzeum? Jaka jest minimalna liczba usług, którą trzeba zakupić?

Turysta ma obowiązek zakupić w białoruskim biurze podróży co najmniej 2 dowolne usługi turystyczne – to jest warunek otrzymania dokumentu umożliwiającego mu wjazd na teren „Parku Kanał Augustowski”  bez wizy.

Dodatkowe usługi można kupić na własną rękę lub bezpośrednio u sprzedającego usługi.

Informacje o cenach usług można uzyskać od touroperatora w momencie rezerwacji usług turystycznych.

 • Czy turysta, wykupując usługi u touroperatora musi płacić z góry? Czy może otrzymać dokument uprawniający do wjazdu a zapłacić dopiero po przekroczeniu granicy? Jeśli płaci z góry, to w jaki sposób (karta kredytowa, przelew)?

Możliwość płatności za usługi należy negocjować bezpośrednio z wybranym białoruskim operatorem turystycznym – każda firma posiada własną politykę w tym zakresie. Większość z nich będzie jednak wymagać opłacenia usług z góry, przed przekroczeniem granicy.

 • Czy białoruscy touroperatorzy dokumenty uprawniające do wjazdu oraz bilety wstępu wysyłają mailem? Czy turyści muszą dojechać do touroperatora, żeby odebrać dokumenty czy istnieje możliwość odebrania ich elektronicznie lub pocztą?

Dokument potwierdzający obcokrajowcom prawo do zwiedzania „Parku Kanał Augustowski”  bez wizy przedstawia się w momencie przekraczania granicy. Taki dokument gotowy do wydruku turysta otrzyma od białoruskiego operatora turystycznego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Turysta odpowiednio wcześnie przed przekroczeniem granicy powinien taki dokument wydrukować i podpisać, a następnie okazać go na granicy.

Bilety wstępu mogą być wysłane turyście za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mogą być pozostawione do odebrania w wybranym muzeum, galerii, teatrze lub w innym obiekcie. O sposobie przekazania biletów wstępu poinformuje białoruskie biuro podróży.

 • Czy turysta musi wracać tym samym przejściem granicznym, którym wjechał na teren Białorusi? (tzn. jeśli wjechał do Białorusi przez Kuźnicę-Bruzgi to czy może opuścić Białoruś przejściem Privalka-Rajgardas)?

Turysta może wjeżdżać i wyjeżdżać dowolnym z przejść granicznych: Bruzgi-Kuźnica Białostocka, Priwałka-Rajgardas, Lesnaja -Rudawka oraz Priwałka-Švendubrė w dowolnej kolejności.

Należy pamiętać, że przejścia Lesnaja -Rudawka oraz Priwałka-Švendubrė są sezonowymi przejściami granicznymi, otwartymi w okresie 01.05 do 30.09.

 • Turysta na każdy dzień pobytu powinien posiadać środki pieniężne w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż 2 kwoty bazowe (54 BYN ) – czy może posiadać te pieniądze w euro (EUR 24), w złotówkach (PLN 110) lub posiadać kartę kredytową?

Może to być gotówka lub karta kredytowa.

 • W jaki sposób weryfikowane są środki płatnicze?

Podczas przekraczania granicy białoruscy strażnicy graniczni i celnicy mogą poprosić o okazanie gotówki lub karty kredytowej.

 • Gdzie można wymienić złotówki na białoruskie ruble? (np. w przypadku przejścia Rudawka-Lesnaja – czy w okolicach tego przejścia granicznego jest jakiś kantor)?

Punkty wymiany walut znajdują się tylko na przejściach Bruzgi-Kuźnica Białostocka oraz Priwałka-Rajgardas. Inne kantory można znaleźć dopiero w miejscowości Sopoćkin lub w Grodnie.

 • Czy przejście graniczne Rudawka-Lesnaja, otwarte od 1 maja do 30 września, zostanie poszerzone o przejście rowerowe i piesze w 2017 r.?

Przejście graniczne Rudawka-Lesnaja, otwarte jest od 1 maja do 30 września i przekroczyć je można na jednostkach pływających. 28 kwietnia 2017 r. zostało poszerzone do statusu przejścia rowerowo-pieszego.

 • Czy po poszerzeniu przejścia Rudawka-Lesnaja o przejście rowerowe będzie je można przekraczać na motocyklach lub motorowerach?

Jeśli na karcie technicznej pojazdu będzie widniało określenie „rower” to przekroczenie granicy będzie możliwe.

 • W jaki sposób turyści piesi/rowerowi mają się poruszać od przejścia na Rudawce-Lesnaja do granicy zony przygranicznej? Jest to teren objęty szczególnymi względami bezpieczeństwa – czy ktoś będzie na nich czekał na granicy (przedstawiciel touroperatora, przewodnik)? Czy będą możliwość skorzystania z autobusu przewożącego turystów z przejścia Rudawka-Lesnaja do granicy zony przygranicznej?

Od przejścia granicznego Rudawka-Lesnaja do najbliższej wsi Lesnaja jest ok. 1,5 km, które można przebyć pieszo lub na dojechać na rowerze. W zależności od ustaleń z wybranym białoruskim operatorem turystycznym, można poruszać się w tym obszarze z przewodnikiem. Ze wsi Lesnaja jest już możliwe korzystanie z autobusu lub samochodów odpowiednich do przewozu turystów, po wcześniejszym uzgodnieniu z touroperatorem.

 • Czy wjeżdżając na teren Białorusi samochodem potrzebne są dodatkowe ubezpieczenia?

Pojazd powinien być ubezpieczony, czyli posiadać tzw. zieloną kartę (więcej informacji na ten temat: http://bgs.by/insurance/17/26/27/9619).

 • Jeśli podróżujemy ze zwierzętami czy konieczne jest posiadanie specjalnych dokumentów?

Potrzebny jest międzynarodowy paszport dla zwierzęcia lub świadectwo weterynaryjne.

 • Jakie dokumenty wymagane są od dzieci?

Takie same, jak od dorosłych (ubezpieczenie, paszport, dokument umożliwiający zwiedzanie „Parku Kanał Augustowski”).

 • Czy istnieje możliwość przedłużenia pobytu powyżej 5 dni?

W przypadku klęsk żywiołowych, wypadków, sytuacji awaryjnych lub nadzwyczajnych naturalnych lub sztucznych katastrof, choroby lub stanu zdrowia, wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają wyjazd obcokrajowca z Republiki Białoruś przed upływem terminu pięciu dni, turysta lub jego pełnomocnik powinien zwrócić się do najbliższego organu Spraw Wewnętrznych Republiki Białoruś z wnioskiem o przedłużenie tymczasowego przebywania na terytorium Republiki Białoruś.

Przy przedłużeniu tymczasowego przebywania organ Spraw Wewnętrznych Republiki Białoruś wydaje cudzoziemcowi wizy uprawniające go do opuszczenia Republiki Białoruś.

W tym przypadku wyjazd obcokrajowców odbywa się za pośrednictwem dowolnego międzynarodowego punktu przejścia granicznego zlokalizowanego na granicy  Republiki Białoruś (więcej informacji na ten temat: http://grodnovisafree.by/ru/dokumenty.html).

 • Jak często można przekraczać granicę korzystając z bezwizowego ruchu miesięcznie/rocznie?

Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń.

 • Jakie kary są przewidywane za przekroczenie terminu pobytu lub przekroczenie wyznaczonej strefy?

Jest to wykroczenie, które powoduje ostrzeżenie lub karę grzywny do pięćdziesięciu jednostek bazowych (około 500 euro) lub deportację (na podst. art. 1, art. 23,55 Kodeksu Republiki Białoruś w sprawie wykroczeń administracyjnych). Więcej informacji na ten temat: http://etalonline.by/?type=text&regnum=Hk0300194#innerNavigate_1945

 • Czy istnieje limit bagażowy?

Można przewozić ze sobą tylko przedmioty użytku osobistego. Przy przewozie bagażu obowiązują takie same zasady, jak przy przekraczaniu granicy z wizą. (więcej informacji: http://grodnovisafree.by/pl/pravila-2.html)

 • Jakie są numery alarmowe dla turystów na Białorusi?

101 – Służba Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych

102 - Policja

103 - Pogotowie Ratunkowe

104 – Serwis awaryjny gazu

105 – Informacja Stacji Kolejowej

106 - Informacja Transportu Lotniczego

107, 152, 157, 161 - Taxi

114 - Informacja Autobusowa

116 – Pomoc Drogowa

153 – Informacja o międzymiastowych i międzynarodowych kodach

199 - Serwis informacyjny o numerach alarmowych

 • Czy teren strefy parku Kanału Augustowskiego jest w jakikolwiek sposób oznaczony? Czy na jego granicach są ustawione znaki?

Tak, są ustanowione znaki drogowe na granicy terytorium, wskazujące na koniec strefy ruchu bezwizowego.

 • Co trzeba zrobić, jeśli przepustka lub karta migracyjna zaginie lub ulegnie zniszczeniu?

Należy natychmiast skontaktować się z obsługą migracji.

Urząd Obywatelstwa i Migracji Departamentu Spraw Wewnętrznych Obwodu Grodzieńskiego Komitetu Wykonawczego
230023, Grodno,

ul. Karbyszewa 3 – II piętro

Godziny przyjęć

 

Poniedziałek- Piątek

8.00 - 13.00

Urząd Obywatelstwa i Migracji Departament Spraw Wewnętrznych Administracji Lenińskiego Rejonu Miasta Grodno
230005, Grodno, ul. Dubko 5

 

Urząd Obywatelstwa i Migracji Departament Spraw Wewnętrznych Administracji Październikowego Rejonu Miasta Grodno

230010, Grodno, ul. Gaja 4

Wtorek: 8.00 - 13.00, 14.00- 17.00

Środa: 11.00-15.00, 16.00-20.00

Czwartek: 8.00 - 13.00

Piątek: 8.00 - 13.00, 14.00- 17.00

Sobota: 8.00 - 13.00

Naruszenie przez cudzoziemców przebywających na terytorium Republiki Białoruś białoruskiego prawa (pobyt na Białorusi bez wizy białoruskiej, bez karty migracyjnej, paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do podróży za granicą, nieprzestrzeganie ustalonej procedury rejestracji) w konsekwencji skutkuje odpowiedzialnością karną (ostrzeżenie lub kara grzywny w wysokości 50 podstawowych jednostek (od 01.01.2016 roku wartość bazowa wynosi 21 BYN rubli) lub deportacją, zgodnie z art. 23, 55 Kodeksu Republiki Białoruś o administracyjnych naruszeniach prawa z dnia 21 kwietnia 2003 № 194-z.

 • Czy w strefie „Parku Kanał Augustowski” można swobodnie robić zdjęcia lub kręcić filmy?

Jest to możliwe, jeśli nie jest to strefa graniczna lub pas graniczny. Strefa graniczna i pas graniczny są oznaczone odpowiednimi znakami ostrzegawczymi:

 • Czy turystom przysługują zniżki np. na przejazdy autobusem, dla emerytów, dla dzieci?

Pytania o ewentualne zniżki należy kierować do białoruskich biur podróży, z których usług turysta będzie korzystać.

 • Jeśli turysta chce przekroczyć granicę tylko na kilka godzin to czy nadal obowiązuje go zakup minimum 2 usług?

Tak, niezależnie od czasu pobytu na terytorium Republiki Białoruś turysta zobowiązany jest wykupić usługi turystyczne u touroperatora.

 


Źródłem powyższych informacji jest białoruskie biura podróży "Nemnovo Tour". Gmina Miasto Augustów nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość, jak również za rozbieżności w pozyskiwanych informacjach na temat bezwizowego ruchu turystycznego z różnych źródeł. Z dokumentami źródłowymi, wprowadzającymi ruch bezwizowy na terenie "Parku Kanał Augustowski", można zapoznać się za pośrednictwem strony http://grodnovisafree.by/