Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Youtube (nowe okno) Strona Issuu (nowe okno)

Poczet Królów Polskich – konkurs plastyczny dla dzieci i dorosłych

środa, Kwiecień 7, 2021

To, jak wyglądał Mieszko, Chrobry, Odnowiciel, Jagiełło czy Jagiellończyk, pozostaje zagadką. Ale od czego mamy wyobraźnię! Augustowskie Placówki Kultury zachęcają, by dać się ponieść twórczej fantazji…

 

Pokażcie nam, jak – według Was – wyglądali nasi władcy. Czy zapozują w iście królewskich szatach, czy oddadzą się przejażdżkom konnym, a może będą ucztować za suto zastawionym stołem? Wszystkim dzieciom od lat 7, młodzieży i dorosłym z powiatu augustowskiego zostawiamy pole do działania i czekamy na prace konkursowe do 20 kwietnia. Szczegóły w Regulaminie.

APK

 

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny na www.apk.augustow.pl

 

Regulamin konkursu:

1) Organizator konkursu:

Augustowskie Placówki Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów

2) Czas trwania konkursu:

od 2 kwietnia 2021 do 20 kwietnia 2021

3) Cele konkursu:

 • budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem,
 • wzmacnianie świadomości obywatelskiej,
 • kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z historią Polski poprzez łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej.

4) Warunki uczestnictwa:

 • konkurs ma charakter indywidualny, skierowany do dzieci w wieku od 7 lat, młodzieży, osób dorosłych z powiatu augustowskiego,
 • techniki wykonywania pracy: ołówek, kredka, farby plakatowe, akrylowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie w formacie A3 (to jest 29,7 cm - poziomo 42 cm pionowo) praca wykonana w pionie. Do pracy musi by
 • dołączone wypełnione zgłoszenie, załącznik nr 1 do regulaminu,
 • uczestnik wykonuje tylko jedną pracę,
 • prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę,

5) Termin dostarczania prac:

 • prace należy dostarczyć do tymczasowej siedziby MDK ul. Nowomiejska 41 w Augustowie lub Muzeum Ziemi Augustowskiej ul. Hoża 7 razem z wypełnionym załącznikiem nr 1 do 20 kwietnia 2021 do godz. 16.00.
 • W zgłoszeniu pracy powinno znajdować się:

imię i nazwisko wykonawcy oraz wiek,

telefon wykonawcy lub opiekuna (jeśli dotyczy),

tytuł oraz krótki opis pracy,

podpisana klauzula przez wykonawcę/ opiekuna lub rodzica jeśli wykonawca jest niepełnoletni,

 • każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej’
 • na prace czekamy do 20.04.2021 r.

6) Ocena i nagrody:

 • oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora,
 • ocenie podlegać będą pomysłowość, wyobraźnia artysty, walory artystyczne i estetyka wykonanej pracy,
 • w konkursie zostanie przyznane miejsce pierwsze, drugie i trzecie oraz wyróżnienia,
 • w konkursie nie będą brały udziału prace o treści naruszającej prawo bądź godzącej w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne oraz prace, których autorem nie jest zgłaszający.

7) Wyniki konkursu:

 • zostaną ogłoszone 23.04.2021 r. na stronie oraz koncie Augustowskich Placówek Kultury na FACEBOOK'U,
 • wręczenie nagród nastąpi 03.05.2021 r., zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i godzinie.
 • warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu,
 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu: „Poczet Królów Polskich".

 

 

dokumenty do pobrania na stronie apk.augustow.pl , wydarzenie w kalendarzu.

Galeria: 

Zdjęcie przedstawia plakat wydarzenia Poczet Królów Polskich
« Powrót do aktualności