Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Youtube (nowe okno) Strona Issuu (nowe okno)
Jūs esate čia: Pirmas »

Gamta

Augustavo žemės kraštovaizdį suformavo ledynas. Baltijos apledėjimas čia supylė besidriekiančią zandrinę lygumą, kurią apaugo miškai. Tirpstančio ledyno vandenys drožė latakus, kurie prisipildydami vandeniu sukūrė dubakloninius ežerus.

Augustavo giria

Augustavo giria Augustavą supa iš trijų pusių ir savo ribose slepia keliolika ežerų su įvairia kranto linija, smėlėtomis pakrantėmis ir neretai aukštais nuolydžiais. Augustavo giria, tai didžiulis miško kompleksas užimantis apie 160 tūkst. ha (Lenkijos pusėje užima didesnį, nei 114 tūkst. ha paviršių). Joje dominuoja spygliuočiai medžiai: pušis ir eglė, tačiau čia galima sutikti taip pat beržų, klevų, skroblų, liepų, uosių ar alksnių. Yra daug senų medžių, kuriems daugiau, nei 120 metų, o jų aukštis - 30-40 m.

Augustavo giria turtinga grybų, uogų, žemuogių ar laukinių aviečių. Tarp saugomų augalų galima išvardinti: paprastąjį žalčialunkį, miškinę leliją, šilagėlę, pataisūnus, europinį kukmedį ir daug kitų. Augustavo miškas yra daugelio gyvūnų namai: elnių, stirnų, briedžių, šernų, tetervinų, lapių, kiaunių, bebrų, kurtinių ir t.t.

Augustavo ežerai

Dauguma Augustavo ežerų yra dubakloniniai, tai yra pakankamai nedidelis paviršiaus atžvilgiu, bet gilūs. Juos maitina upės ir šaltiniai, mažesne dalimi lietaus vandenys. Augustavo vandenys yra švaresni, nei kituose krašto regionuose. Tam daugiausia įtakos turi augmenija.

Augustavo administracinėse ribose yra 9 ežerai:

Ežeras Necko, kurio paviršius 400 ha, tai poledyninės kilmės dubakloninis ežeras. Ežeras turi pakankamai gerai išvystytą kranto liniją (70%) apaugusią mišku, su daugeliu smėlingų paplūdimių. Maksimalus gylis - 25 m. Pagal prof. pavarde Falk hipotezę ežero pavadinimas kilęs iš jotvingių žodžio methis, kuris reiškia, mesti.

Ežeras Białe, jo paviršius - 476,6 ha, dar vadinamas: Białe Augustowskie arba Krechowieckie. Kranto linija gerai išvystyta su daugeliu įlankų (Orzechówka, Tartaczna, Wierszowiec) ir pusiasalių (Pień, Dąbek, Lisi Ogon). Krantai daugumoje aukšti ir sausi, apaugę pušynais. Ežere yra salos. Maksimalus gylis siekia 30 m.

Ežeras Sajno, jo paviršius yra 522,5 ha, tai didžiausias ežeras tarp kitų Augustavo ežerų. Rytuose sąsmauka su ežerėliu Sajenek ir paskui su nedideliu ežerėliu Staw Sajenek. Šiaurinėje ežero dalyje yra kanalo Bystry žiotys, kuris jungia ežerą su Augustavu. Maksimalus gylis - tai 27 m. Ežero pavadinimas ko gero kilęs iš jotvingių žodžio soia, kuris reiškia upę, upės srovę (per ežero centrą teka stipri srovė). Ežeras apimtas tylos zona.

Ežeras Sajenek yra 68,2 ha paviršiaus, tai dubakloninis ežeras. Maksimalus gylis siekia 12,6 m. Kranto linijos ilgis, tai 3,13 km. Jungiasi su ežeru Sajno.

Tvenkinys Sajenek, jo paviršius 35,8 ha.

Ežeras Studzieniczne, jo paviršius - 251 ha, tai dubakloninis ežeras su gerai išvystyta kranto linija. Maksimalus gylis - 30,5 m. Ežere Studzieniczne yra salos: Lipówek, Janowy Grąd (didžiausia), Brzozowy Grąd (mažiausia: 0,08 ha), kuri yra floristinis rezervatas. Apimtas tylos zona.

Ežaras Rospuda, jo paviršius, tai 104 ha, jungiasi su ežeru Necko. Į ežerą įteka upė Rospuda. Kranto linija išvystyta. Krantai aukšti, 100% apaugę mišku. Dugnas mažai diferencijuotas, giliausias taškas - 10,5 m. Ežere yra salos, kurios bendrai sudaro 2 ha paviršių.

Tvenkinys Wojciechowski, jo paviršius siekia 22,6 ha, maksimalus gylis - 3,1 m. Wojciech yra dubakloninis ežeras su diferencijuota kranto linija.

Tvenkinys Księdzowski (Studzieniczański) - paviršius apie 8 ha.

Rezervatai

Gamtos rezervatas Brzozowy Grąd – yra ežero Studzieniczne saloje Brzozowy Grąd. Apsaugos objektas yra plačialapė klumpaitė, retas augalas iš orchidėjų šeimos. Rezervato paviršius siekia tik 0,08 ha.

Gamtos rezervatas Jezioro Kalejty − jo paviršius 740,7 ha, yra valsčių Nowinka ir Płaska teritorijoje, vakarinėje Augustavo girios dalyje. Apsaugos objektas yra ežero Długie Augustowskie gamtinės vertybės.

Gamtos rezervatas Kozi Rynek - yra Sztabin valsčiaus teritorijoje ir užima bendrą 146,63 ha paviršių. Tai miško rezervatas, kurio tikslas saugoti skroblų ir mišriųjų miškų liekanas girioje, tai pat čia esančius briedžius ir juoduosius gandrus. Rezervato teritorijoje yra 1863 m. sausio sukilimo sukilėlių kapai.

Gamtos rezervatas Stara Ruda - yra Augustavo ir Płaska valsčiaus ribose, tarp tvenkinio Sajenek ir Augustavo kanalo. Apsaugos objektas yra upės Rudawka šaltiniuotos žemapelkės (apsuptos alksnių ir uosių mišriuoju mišku) ir spygliuočiai durpingi miškai. Jo paviršius yra 83,15 ha.

Gamtos rezervatas Mały Borek – miško gamtos rezervatas esantis Płaska valsčiaus teritorijoje, jo paviršius 90,53 ha. Apsaugos objektas yra pušynai su eglių priemaiša, būdingi Augustavo giriai, vertingi moksliniu ir didaktiniu atžvilgiu. Pietinėje rezervato dalyje yra mažesni pelkinių mišriųjų miškų ir alksnynų plotai, centrinėje dalyje - aukštieji pelkynai apaugę durpingais pušynais. Čia yra kurtinių buveinės ir poravimosi vietos. Rezervatas nuo 2004 m. įeina į specialios paukščių apsaugos plotą Natura 2000 sudėtį.

Gamtos rezervatas Perkuć – yra Płaska valsčiaus teritorijoje. Paviršius - 209,82 ha. Rezervate saugomas pirminis eglių ir pušų miškas būdingas Augustavo giriai. Kitos rečiau sutinkamos miško formos, tai ant šlaitų augantys eglių ir lazdynų miškai bei mišrieji miškai (eglė su klevu, liepa i drebule). Rezervato teritorijoje yra seklus, užaugantis ežeras Kruglak.

Gamtos rezervatas Kuriańskie Bagno – gamtos rezervatas yra pietrytinėje Augustavo girios dalyje, Płaska ir Sztabin valsčių teritorijoje. Apsaugos objektas yra plotas turintis unikalią geomorfologiją bei natūralius retai sutinkamas miško plotus bei daugelio retų ir saugomų augalų bei gyvūnų buveines. Paviršius - 1713,6 ha.

Gamtos rezervatas Starożyn – jo paviršius 294,4 ha, yra Płaska valsčiaus teritorijoje. Apsaugos objektas yra įvairios Augustavo girios medynų rūšys: mišrieji lazdynų ir eglių miškai (dažniausia sutinkami), lapuočiai miškai, mišrieji ąžuolų ir gelių miškai, alksnynai.

Puszcza Augustowska, fot. J. Koniecko
Puszcza Augustowska, fot. J. Koniecko
Puszcza Augustowska, fot. J. Koniecko
Jezioro Necko, fot. J. Koniecko
Jezioro Necko, fot. J. Koniecko
Jezioro Białe, fot. J. Koniecko
Jezioro Białe, fot. J. Koniecko
Jezioro Sajno, fot. J. Koniecko
Jezioro Sajno, fot. J. Koniecko
Jezioro Studzieniczne, fot. J. Koniecko
Jezioro Rospuda, fot. J. Koniecko
Rospuda, fot. J. Koniecko
Jezioro Krzywe, fot. J. Koniecko
Rzeka Netta, fot. J. Koniecko
Rezerwat Kalejty, fot. J. Koniecko
« Go back to homepage