Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Youtube (nowe okno) Strona Issuu (nowe okno)
Jūs esate čia: Pirmas »

Paminklai

Pasivaikščiojimo po miestą metu galima pastebėti daug įdomių paminklų. Tarp jų išskiriama:

 • Žygimanto Augusto aikštė yra centrinis miesto taškas, kuris buvo pastatytas 1550 m. ko gero karalių tvirtovių statytojo Job Praetfuess. Aikštės centre yra 1847 m. įkurtas parkas, seniau vadintas Saksų sodu. Aikštę supantys pastatai yra likę iš XIX ir XX amžių. Parko centre stovi Žygimanto II Augusto paminklas bei fontanas.

 • Žygimanto II Augusto paminklas pastatytas 2007 m. švenčiant 450-ąsias miesto teisių suteikimo metines. Jis pastatytas gyventojų iniciatyva kaip padėka įkūrėjui.  

 • Žygimanto Augusto pastatas aikštė 3 papuošta eklektišku fasadu ir keraminiais dekoratyviniais elementais, nuo 1945 m. čia nepertraukiamai įsikūręs paštas.

 • Žygimanto Augusto pastatas aikštė 8 iš 1896 m. pastatytas Gardino pirklio pavarde Morgalis.

 • Žygimanto Augusto pastatas aikštė 9 yra Miesto kultūros namai, prieš II pasaulinį karą čia būstinę turėjo Irkluotojų sąjunga, o po 1956 m. Apskrities kultūros namų klubas.

 • Žygimanto Augusto pastatas aikštė 11 iš 1841 m. – pastato projektą patvirtino garsus architektas Antonio Corazzi.

 • Žygimanto Augusto pastatas aikštė 28 iš 1801 m., vadinamas „Napoleono namu”, nes 1812 m. gruodžio 8 d. čia nakvojo Napoleonas Bonapartas.

 • Antkapiai parapijos kapinėse iš 1800 m. - seniausi ir įspūdingiausi antkapių paminklai yra ties kapinių koplyčia, įsteigta 1820 m. Truszkowscy šeimos. Keliolika ketaus liejinių buvo pagaminta Sztabin lydykloje XIXI a.

 • Paminklas žydams iš 1981 m., pastatytas dėka kelių žydų iš JAV lėšų.

 • Turisto namelis, Lenkijos turizmo-kraštovaizdžio pažinimo draugija, prie ežero Necko, pastatytas 1939 m. pagal Maciej Nowicki projektą (Turisto namelis, tai įprastinis pavadinimas, istorinis pavadinimas skamba taip: „Viešbutis prie turizmą skatinančios lygos ežerųˮ). Sunaikintas karo metais, atstatytas 1948 m., šiuo metu Užeiga Hetman.

 • Sovietų karių kapinės yra šiaurės-vakarinėje parapijos kapinių dalyje. 1948-1949 metais čia buvo palaidoti ekshumuoti 1509 sovietų karių, žuvusių apskrities teritorijoje, palaikai.

 • Karininkų Yacht Club Pacyfik - suprojektuotas Juliusz Nagórski 1935 m. Po 1955 m. funkcionavo kaip garsūs Kariuomenės poilsio namai (KPN). Centre ilsėjosi daug garbingų svečių, tame tarpe maršalka Edward Rydz-Śmigły ir ministras Józef Beck. Prieš pastatą yra paminklas kėdės forma ir Švento Tėvo Jono Pauliaus II vizitą 1999 m. įamžinantis akmuo.

 • Baltasis namelis - prieš karą I Krechowieckie ulonų pulko puskarininkų poilsio centras.

 • Prezidento vila – 1934 m. medinis pastatas su prieplauka, Lenkijos Yacht Club nuosavybė, jį kelis kartus aplankė Ignacy Mościcki. Sovietinės okupacijos metais- NKVD areštinė, vokiečių okupacijos metais - sovietų belaisvių būstinė. Nukankintų rusų kapai yra netoliese, pusiasalio Dąbek kyšulyje.

 • Čenstakavos Dievo Motinos bažnyčia - pirmiausia rusų kariuomenės cerkvė konsekruota 1912 m. Nuo 1921 m. Lenkijos kariuomenės Augustavo įgulos bažnyčia. Bokšte yra kambarys čia dislokuotam I Krechowieckie ulonų pulkininko Bolesław Mościciki vardo pulkui atminti.

 • Paminklas su šūkiu „Niekada daugiau karo” – įamžina Augustavo gyventojus žuvusius II pasaulinio karo metais. Tai 1939 m. Lenkijos karinio bunkerio gynybinės linijos „Augustavasˮ griuvėsiai, kurį 1944 m. susprogdino vokiečiai.

 • Kanalas Bystry - dirbtinis kanalas pastatytas 1834 – 1835 metais. Juo nuteka vandens perteklius iš upės Netta ir Augustavo ežerų į ežerą Sajno.

 • Žydų tautybės aukų kapinės Augustave, Waryńskiego g., 1941-1942 m. geto gyventojų, kuriose ilsisi keliasdešimties žydų tautybės asmenų liekanos. 2015 m. patalpinti autentiški antkapiai atrasti tvarkant kelias sodybas, o jie kilę iš Zarzecze kapinių.  

 • Vandens valdybos grupė - apie 1908 m. eklektiniai rūmai. Prieš I pasaulinį karą vandens kelio Vysla - Vokietija inž. Michaił Straszkiewicz būstinė, paskui Valstybinės vandens valdybos būstinė, sovietinės okupacijos metais pasienio tarnybos ir NKVD padalinio būstinė, Regioninės vandens ūkio valdybos Varšuvoje vandentvarkos priežiūros būstinė.  

 • Augustavo kanalo istorijos muziejus - vadinamas Prądzyński nameliu, Augustavo žemės muziejaus skyrius. Pats pastatas yra originalios XIX a. uosto valdybos būstinės rekonstrukcija. Namelis likęs iš XIX a. 80-ųjų metų. Prie vartelių yra paminklas įamžinantis NKVD areštuotų kalinių nužudymą 1941 m. birželio 22 d.

 • Augustavo kanalasistorijos paminklas, neįprastas Lenkijos inžinierių ir hidrotechnikų XIX a. kūrinys. Daugiau apie kanalą skaitykite čia.

 • Augustavo šliuzas - pastatytas 1825 - 1826 m. leitenanto Konstanty Jodka, sunaikintas 1944 m. Atstatytas naujos formos 1947-1948 m. Prie Augustavo šliuzo yra paminklas skirtas gen. Ignacy Prądzyński atminti, pastatytas 1990 m., panadoti Stanisława Wątróbska - Friendt projektuoti medalionai.

 • Senasis paštas kartu su parku pagal tipišką H. Marconie projektą iš 1829 m. Čia buvo arklių perkinkymo vieta, šešiolikai arklių, ekspedicija ir viešbučio kambarėliai ypatingiems svečiams. Čia sustodavo caras Mikalojus I bei Didysis kunigaikštis Konstantinas. Šiuo metu I laipsnio muzikos mokykla. Parke matomas riedulys Augustavo kanalo statytojų atminčiai. Pastatytas 1973 m., 150-osioms metinėms pradėjus statyti kanalą.

 • Augustavo žemės muziejus - Etnografijos skyrius, Hoża g. 7, lankytojams pristato amatininkų įrankius ir produktus (audimas, puodininkystė, pynimas), taip pat namų ūkiuose, žemės ūkiuose, žvejyboje naudotą įrangą.

 • "Dom Turka” yra 3 Maja g. 16, maždaug 1900 m. pastatas pagal tuometinio apskrities architekto Włodzimierz Ślósarski projektą. Tarpukario laikotarpiu bosnis Kiamil Takosz čia turėjo konditerijos gamyklą. 1940-41 m. ir 1944-45 m. įsikūrė NKVD tarnyba, paskui Viešojo saugumo apskrities tarnyba, 1856-1980 Pilietinė milicija, pasienio tarnyba. Ant sienos yra lenta įamžinanti šių institucijų aukas.  

 • Švč. Jėzaus Širdies mažesnioji bazilika statyta 1906-1911 m. iš plytų, neoromaninio stiliaus. Bažnyčios statytojas buvo kunigas Wincenty Nowicki (klebonas 1899-1924 m.), o projektuotojas Adam Piotrowski. Trijų navų bažnyčioje yra altorių tinklas, visi ąžuoliniai. Pagrindiniame altoriuje yra Čenstakavos Mergelės Marijos paveikslas uždengiamas Jėzaus Širdies paveikslu. Altoriai parengti dvidešimtaisiais metais. Per II pasaulinį karą sunaikintą bažnyčią atstatė kunigas Wojciech Chojnowski, 1925-1947 m. parapijos klebonas. Šalia Šv. Antano paveikslo stovi Dieviškojo gailestingumo altorėlis su Šv. Faustinos Kovalskos relikvijomis. 2001 m. šventyklai suteiktas Mažesniosios bazilikos pavadinimas.

 • Studzieničnos Marijos šventykla (apie 7 km nuo Augustavo centro) - 1847 m. medinė Dievo Motinos Škaplierinės bažnyčia ir dar senesnė varpinė. Bokštą puošia nuostabus kalvio pagamintas kryžius. Šventyklos vidus įrengtas tautodailininkų panaudojant medieną ir elnių ragus. Saloje sujungtoje su sausuma dirbtiniu supiltu pylimu, ties Kryžiaus keliu yra pagrindinė šventykla. Tai neorenesanso Šv. Mergelės Marijos koplytėlė, kurioje yra Studzieničnos Mergelės Marijos paveikslas (XVIII a. Jasna Gura paveikslo kopija). Šalia po malksnų stogeliu yra šulinys su stebuklingu vandeniu. Prie ežero kranto stovi Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II paminklas pastatytas įamžinti jo apsilankymą 1999 m. biržely.

Rynek Zygmunta Augusta, fot. J. Koniecko
Kolumna Zygmunta Augusta, fot. J. Koniecko
Cmentarz
Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, fot. J. Koniecko
Zespół Zarządu Wodnego, fot. J. Koniecko
Kanał augustowski, fot. J. Koniecko
Bazylika Mniejsza pw. Najświętszego Serca Jezusowego, fot. J. Koniecko
Ul. Rynek Zygmunta Augusta
Rynek Zygmunta Augusta
Cerkiew
Cerkiew
Bazylika Mniejsza pw. Najświetszego Serca Jezusowego w 1936 r.
Ratusz 1903 r.
Kanał augustowski 1908 r.

Załączniki do pobrania: 

« Go back to homepage