Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Youtube (nowe okno) Strona Issuu (nowe okno)

Augustowska Karta Turysty 2022

piątek, Wrzesień 30, 2022

Augustowska Karta Turysty to zestaw różnego rodzaju udogodnień i zniżek, przygotowanych przez lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej, lub firmy świadczące usługi na rzecz turystów odwiedzających miasto.

Oferta zniżek w ramach Augustowskiej Karty Turysty jest dostępna po okazaniu w Autoryzowanym punkcie odbioru tj. w:

Centrum Informacji Turystycznej z siedzibą przy Rynku Zygmunta Augusta 19 w Augustowie,

oryginału kwitariusza lub innego dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty uzdrowiskowej lub miejscowej za pobyt przez co najmniej 3 dni w Augustowie.

Na podstawie potwierdzenia wniesionej opłaty uzdrowiskowej lub miejscowej pracownicy w Autoryzowanym punkcie odbioru wystawiają indywidualną kartę turysty dla każdej osoby uprawnionej do zniżki.

Opłatę uzdrowiskową lub miejscową należy wnieść za pobyt z góry w obiekcie noclegowym, w którym dany turysta się zatrzymuje.

Każda Augustowska Karta Turysty posiada nadrukowany indywidualny numer, imię i nazwisko użytkownika, termin pobytu oraz numer kwitariusza, na podstawie którego została wydana Karta. Do każdej Karty dołączona zostanie dwustronna broszura informacyjna z listą Partnerów i informacją o wysokości zaoferowanych przez nich zniżek i rabatów.

WAŻNE

  • Karta uprawnia do zniżek na okres, na jaki została wniesiona opłata uzdrowiskowa lub miejscowa.
  • Data ważności Karty jest określona na przedniej stronie Karty.
  • Osoba posługująca się Augustowską Kartą Turysty na żądanie Partnera w Obiektach powinna okazać ważny dokument potwierdzający tożsamość właściciela Karty (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja).
  • Zabrania się odstępowania Karty osobom trzecim.
  • W przypadku zagubienia Augustowskiej Karty Turysty nie wydaje się duplikatu Karty. Augustowska Karta Turysty jest Kartą imienną – wymagany jest podpis właściciela.
  • W przypadku odmowy udzielenia rabatu przez Partnera należy każdorazowo zgłosić taki przypadek telefonicznie pod nr tel. 87 643 28 83, lub mailowo promocja@urzad.augustow.pl

 

Galeria: 

Augustowska Karta Turysty 2022
Augustowska Karta Turysty 2022
« Powrót do aktualności