Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Youtube (nowe okno) Strona Issuu (nowe okno)

Ścieżka bioróżnorodność

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA „AUGUSTÓW DLA BIORÓŻNORODNOŚCI”

Zieleń często traktowana jest jako mniej wartościowy składnik tkanki miejskiej, pomimo faktu pełnienia istotnych funkcji ekologicznych i ochronnych: pochłania i neutralizuje zanieczyszczenia, poprawia mikroklimat miasta, reguluje stosunki termiczno-wilgotnościowe, zapewnia cień, tworzy bariery ochronne tłumiące hałas, podnosi walory estetyczne kompozycji architektonicznych tworząc krajobraz miasta, zapewnia codzienny kontakt mieszkańców z naturą przez co pozwala zregenerować siły fizyczne i psychiczne. W przypadku Augustowa zieleń pełni również ważną funkcję reprezentacyjną i stanowi rozpoznawalną w Polsce wizytówkę miasta.

Spacerując ścieżkami nad rzeką Nettą czy Kanałem Bystrym możemy napotkać tablice edukacyjne z ciekawostkami na temat usług ekosystemowych oraz pracy pożytecznych zwierząt.

TABLICA 1. Łąki kwietne – rozpoznawanie gatunków kwiatów;

1._laki_kwietne_-_rozpoznawanie_gatunkow.jpg

TABLICA 2. Zapylacze;

2._zapylacze_-_pszczoly.jpg

TABLICA 3. Motyla rabata;

3._motyla_rabata.jpg

TABLICA 4. Usługi ekosystemowe drzew;

4._uslugi_ekosytemowe_drzew.jpg

TABLICA 5. Trzcinowisko;

5._trzcinowisko.jpg

TABLICA 6. Sylwoterapia i lecznicze działanie drzew;

6._sylwoterapia.jpg

TABLICA 7. Jeże – ciekawostki;

7._jeze.jpg

TABLICA 8. Nietoperze – ciekawostki;

8._nietoperze.jpg

Galeria: