Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Youtube (nowe okno) Strona Issuu (nowe okno)

Obiekty kultu religijnego

Bazylika Mniejsza p.w. Najświętszego Serca Jezusowego

ul. Ks. Skorupki 4

Świątynia zbudowana w latach 1906 - 1911 w stylu eklektycznym, w miejscu rozebranego klasycystycznego kościoła św. Bartłomieja. Zbudowana na planie krzyża łacińskiego. Podczas wojny kościół został częściowo zniszczony. W świątyni znajdziemy pięć ołtarzy, wszystkie dębowe. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, zasłaniany obrazem Serca Jezusowego. Wnętrze zdobią obrazy artystów wileńskich i częstochowskich z XX wieku oraz współczesne witraże. W 2001 r. kościół został podniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej.

Msze święte:

6.00, 8.00, 9.15, 10.30, 12.00, 15.30, 18.00, w sezonie letnim także 20.30

Dni powszednie: 6.00; 6.30; 8.00; 12.00; 18.00

Koronka do Bożego Miłosierdzia 15.00

Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej

al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2A.

Budynek kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie powstał w latach 1896-1909 jako rosyjska cerkiew wojskowa. W latach 1927-1939 służył jako katolicki kościół garnizonowy I Pułku Ułanów Krechowieckich. Kościół murowany z cegły pełnej o fundamencie kamiennym. W świątyni po prawej stronie ołtarza wisi obraz Matki Bożej Częstochowskiej, zwanej Matką Bożą Krechowiecką.

Msze święte:

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

Dni powszednie: 7.00; 18.00

Kościół p.w. Jana Chrzciciela

al. Jana Pawła II 14

Świątynia powstała na początku lat 90-tych. Murowana, kryta blachą ocynkowaną. W prezbiterium umiejscowiony jest obraz Jezusa Miłosiernego oraz 4,5-metrowy krzyż z figurą Ukrzyżowanego Jezusa. W strefie przykościelnej po lewej stronie świątyni znajduje się grota z figurą Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia, natomiast po prawej stronie głównego wejścia do świątyni umiejscowiono pomnik Sybiraków Deportowanych z Ziemi Augustowskiej – pomnik Polskiej Golgoty Wschodu.

Msze święte:

7.00 kaplica, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 20.00

Dni powszednie: 8.00; 18.00

Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego

pl. Ks. Bolesława Szkiłądzia 1

Kościół powstał w 1995 r. Świątynia zbudowana jest w stylu współczesnym. W prezbiterium znajduje się obraz Pana Jezusa Miłosiernego a przy bocznym ołtarzu znajdują się obrazy św. Faustyny i Matki Bożej Ostrobramskiej.

Msze święte:

7.00 okres letni (lipiec, sierpień), 9.00, 11.00, 17.00

Dni powszednie: 17.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego codziennie o godz. 15.00

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy o godz. 17.30

Kościół p.w. Św. Rodziny

ul. Storczykowa 45

Parafia powstała w 1994 r. Budowa nowego kościoła zakończyła się w 2012 r.

Msze święte:

8.00, 10.00, 12.00, 18.00

Dni powszednie: 17.00, 18.00

Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Studzienicznej

W drugiej połowie XVIII wieku na wyspie na jez. Studzieniczne osiadł pustelnik Wincenty Murawski, który zasłynął w okolicy jako zielarz i uzdrowiciel. W 1770 r. pustelnik zbudował niewielką kapliczkę, przy studni z cudowną wodą, która stała się popularnym miejscem pielgrzymek.

Pierwszy drewniany kościół powstał w Studzienicznej w 1786 r. w związku z rozwijającym się w okolicy kultem obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Obecny, drewniany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej wzniesiono w 1847 roku. Wieżę ozdabia piękny krzyż kowalskiej roboty. Wnętrze świątyni zostało urządzone przez ludowych artystów, wykorzystujących drewno i jelenie rogi.

Msze święte:

9.00, 11.00 (cały rok)

Dni powszednie: 17.00 (listopad - kwiecień)

Kaplica Matki Bożej Studzieniczańskiej Matki Kościoła w Studzienicznej

Kaplica wchodzi w skład zespołu sakralnego parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Studzienicznej. Neoresansowa kapliczka Matki Bożej Studzieniczańskiej Matki Kościoła na wyspie mieści obraz Matki Bożej Studzieniczańskiej (XVIII-wieczna kopia obrazu jasnogórskiego). Kaplica została wzniesiona w 1871 r. na 64 dębowych palach oraz z materiałów używanych do budowy śluz Kanału Augustowskiego. Obok, pod gontowym daszkiem, znajduje się studzienka z cudowną wodą. Nieopodal stoi także kamienny posąg św. Jana Nepomucena.

Studzieniczną w 1999 r. odwiedził papież Jan Paweł II. Dla upamiętnienia tej wizyty w 2000 r. wzniesiono pomnik autorstwa Czesława Dźwigaja.

Msze święte:

19.00 – (maj - sierpień); 17.00 (wrzesień - październik)

Dni powszednie: 12.00, 19.00 (maj - sierpień); 12.00, 17.00 (wrzesień); 17.00 (październik)

Kaplica Pana Jezusa Klęczącego w Augustowie

przy zbiegu ulic Zygmuntowskiej i Rajgrodzkiej

Figurę klęczącego pod krzyżem Pana Jezusa czczono w tym miejscu od XVIII w. W latach 30-tych XIX w. wybudowano drewnianą kaplicę, gdzie odbywały się nabożeństwa. W 1872 r. kaplica została odnowiona. W czasie II wojny światowej uległa zniszczeniu. Nową, murowaną kaplicę zbudowano ze składek mieszkańców miasta oraz Polonii w latach 1950-1954.

Msze Św.

codziennie o godz. 17.00 (od czerwca do końca września o godz. 18.00)

Adoracja Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo do Pana Jezusa Klęczącego w każdy piątek o godz. 20.00

Koronka do Bożego Miłosierdzia codziennie przed Mszą św. o godz. 17.00

Uroczysko Święte Miejsce

Uroczysko nad rzeką Rospudą stanowi starodawne miejsce kultu religijnego, sięgającego czasów pogańskich. Wewnątrz drewnianego ogrodzenia stoją: kaplica z 1990 roku, kilka drewnianych i kamiennych krzyży, kapliczki szafkowe oraz duży drewniany świątek. Do jednego z drewnianych krzyży, wyraźnie bardzo starego, przybita jest miedziana tabliczka z informacją, że krzyż został wystawiony przez nawróconych, ochrzczonych Jaćwingów w 1283 roku. Krzyż cudownie ocalał i stoi do dziś.


Prawosławne świątynie w Augustowie:

Cerkiew pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie

Rynek Zygmunta Augusta 4

Prawosławna cerkiew parafialna, która mieści się od 1985 w dawnym zakładzie wulkanizacyjnym, wybudowanym po 1945 przy Rynku Zygmunta Augusta. Wewnątrz znajduje się skromny ikonostas.

Molenna w Gabowych Grądach

Staroobrzędowcy, którzy osiedlili się w Gabowych Grądach ok. 1867 roku, należą do bezpopowców – nurtu prawosławia, który w połowie XVII w. nie uznał reform patriarchy Nikona. Molenna nie jest miejscem sprawowania eucharystii, odbywają się tam jedynie nabożeństwa prowadzone przez nastawnika, wybieranego spośród członków społeczności.

Molenna w Gabowych Grądach powstała w 1948 r. Świątynia wzniesiona jest na rzucie prostokąta, ma drewnianą konstrukcję. Z zewnątrz budynek jest oszalowany. Do molenny dobudowana jest dzwonnica. Wewnątrz, na półkach umieszczone są ikony. W 1989 r. molenna została wpisana do rejestru zabytków.

Bazylika Mniejsza p.w. Najświętszego Serca Jezusowego  na tle błękitnego nieba, fot. J. Koniecko
Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej na tle błękitnego nieba, fot. J. Koniecko
Na pierwszym planie po lewej stronie jest krzyż prawosławny  a po jego obu stronach są pomniki, natomiast na drugim planie po prawej stronie jest Molenna w Gabowych Grądach, przypomina wyglądem budynek cerkwi prawosławnej, fot. J. Koniecko
Pomnik św. Jana Pawła II w Studzienicznej, przed którym stoi mnóstwo biało- czerwonych kwiatów oraz dwa znicze, po lewej stronie zdjęcia jest kobieta i mężczyzna. Mężczyzna położył swoją dłoń na pomniku  fot. J. Koniecko
Studnia w Studzienicznej z widoczną figurką Matki Bożej a w tle w oddali widoczny pomnik św. Jana Pawła II , fot. J. Koniecko
« Powrót do strony głównej