Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Youtube (nowe okno) Strona Issuu (nowe okno)

Obiekty kultu religijnego

Bazylika Mniejsza p.w. Najświętszego Serca Jezusowego

ul. Ks. Skorupki 4

Świątynia zbudowana w latach 1906 - 1911 w stylu eklektycznym, w miejscu rozebranego klasycystycznego kościoła św. Bartłomieja. Zbudowana na planie krzyża łacińskiego. Podczas wojny kościół został częściowo zniszczony. W świątyni znajdziemy pięć ołtarzy, wszystkie dębowe. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, zasłaniany obrazem Serca Jezusowego. Wnętrze zdobią obrazy artystów wileńskich i częstochowskich z XX wieku oraz współczesne witraże. W 2001 r. kościół został podniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej.

Msze święte:

6.00, 8.00, 9.15, 10.30, 12.00, 15.30, 18.00, w sezonie letnim także 20.30

Dni powszednie: 6.00; 6.30; 8.00; 12.00; 18.00

Koronka do Bożego Miłosierdzia 15.00

Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej

al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2A.

Budynek kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie powstał w latach 1896-1909 jako rosyjska cerkiew wojskowa. W latach 1927-1939 służył jako katolicki kościół garnizonowy I Pułku Ułanów Krechowieckich. Kościół murowany z cegły pełnej o fundamencie kamiennym. W świątyni po prawej stronie ołtarza wisi obraz Matki Bożej Częstochowskiej, zwanej Matką Bożą Krechowiecką.

Msze święte:

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

Dni powszednie: 7.00; 18.00

Kościół p.w. Jana Chrzciciela

al. Jana Pawła II 14

Świątynia powstała na początku lat 90-tych. Murowana, kryta blachą ocynkowaną. W prezbiterium umiejscowiony jest obraz Jezusa Miłosiernego oraz 4,5-metrowy krzyż z figurą Ukrzyżowanego Jezusa. W strefie przykościelnej po lewej stronie świątyni znajduje się grota z figurą Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia, natomiast po prawej stronie głównego wejścia do świątyni umiejscowiono pomnik Sybiraków Deportowanych z Ziemi Augustowskiej – pomnik Polskiej Golgoty Wschodu.

Msze święte:

7.00 kaplica, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 20.00

Dni powszednie: 8.00; 18.00

Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego

pl. Ks. Bolesława Szkiłądzia 1

Kościół powstał w 1995 r. Świątynia zbudowana jest w stylu współczesnym. W prezbiterium znajduje się obraz Pana Jezusa Miłosiernego a przy bocznym ołtarzu znajdują się obrazy św. Faustyny i Matki Bożej Ostrobramskiej.

Msze święte:

7.00 okres letni (lipiec, sierpień), 9.00, 11.00, 17.00

Dni powszednie: 17.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego codziennie o godz. 15.00

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy o godz. 17.30

Kościół p.w. Św. Rodziny

ul. Storczykowa 45

Parafia powstała w 1994 r. Budowa nowego kościoła zakończyła się w 2012 r.

Msze święte:

8.00, 10.00, 12.00, 18.00

Dni powszednie: 17.00, 18.00

Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Studzienicznej

W drugiej połowie XVIII wieku na wyspie na jez. Studzieniczne osiadł pustelnik Wincenty Murawski, który zasłynął w okolicy jako zielarz i uzdrowiciel. W 1770 r. pustelnik zbudował niewielką kapliczkę, przy studni z cudowną wodą, która stała się popularnym miejscem pielgrzymek.

Pierwszy drewniany kościół powstał w Studzienicznej w 1786 r. w związku z rozwijającym się w okolicy kultem obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Obecny, drewniany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej wzniesiono w 1847 roku. Wieżę ozdabia piękny krzyż kowalskiej roboty. Wnętrze świątyni zostało urządzone przez ludowych artystów, wykorzystujących drewno i jelenie rogi.

Msze święte:

9.00, 11.00 (cały rok)

Dni powszednie: 17.00 (listopad - kwiecień)

Kaplica Matki Bożej Studzieniczańskiej Matki Kościoła w Studzienicznej

Kaplica wchodzi w skład zespołu sakralnego parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Studzienicznej. Neoresansowa kapliczka Matki Bożej Studzieniczańskiej Matki Kościoła na wyspie mieści obraz Matki Bożej Studzieniczańskiej (XVIII-wieczna kopia obrazu jasnogórskiego). Kaplica została wzniesiona w 1871 r. na 64 dębowych palach oraz z materiałów używanych do budowy śluz Kanału Augustowskiego. Obok, pod gontowym daszkiem, znajduje się studzienka z cudowną wodą. Nieopodal stoi także kamienny posąg św. Jana Nepomucena.

Studzieniczną w 1999 r. odwiedził papież Jan Paweł II. Dla upamiętnienia tej wizyty w 2000 r. wzniesiono pomnik autorstwa Czesława Dźwigaja.

Msze święte:

19.00 – (maj - sierpień); 17.00 (wrzesień - październik)

Dni powszednie: 12.00, 19.00 (maj - sierpień); 12.00, 17.00 (wrzesień); 17.00 (październik)

Kaplica Pana Jezusa Klęczącego w Augustowie

przy zbiegu ulic Zygmuntowskiej i Rajgrodzkiej

Figurę klęczącego pod krzyżem Pana Jezusa czczono w tym miejscu od XVIII w. W latach 30-tych XIX w. wybudowano drewnianą kaplicę, gdzie odbywały się nabożeństwa. W 1872 r. kaplica została odnowiona. W czasie II wojny światowej uległa zniszczeniu. Nową, murowaną kaplicę zbudowano ze składek mieszkańców miasta oraz Polonii w latach 1950-1954.

Msze Św.

codziennie o godz. 17.00 (od czerwca do końca września o godz. 18.00)

Adoracja Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo do Pana Jezusa Klęczącego w każdy piątek o godz. 20.00

Koronka do Bożego Miłosierdzia codziennie przed Mszą św. o godz. 17.00

Uroczysko Święte Miejsce

Uroczysko nad rzeką Rospudą stanowi starodawne miejsce kultu religijnego, sięgającego czasów pogańskich. Wewnątrz drewnianego ogrodzenia stoją: kaplica z 1990 roku, kilka drewnianych i kamiennych krzyży, kapliczki szafkowe oraz duży drewniany świątek. Do jednego z drewnianych krzyży, wyraźnie bardzo starego, przybita jest miedziana tabliczka z informacją, że krzyż został wystawiony przez nawróconych, ochrzczonych Jaćwingów w 1283 roku. Krzyż cudownie ocalał i stoi do dziś.


Prawosławne świątynie w Augustowie:

Cerkiew pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie

Rynek Zygmunta Augusta 4

Prawosławna cerkiew parafialna, która mieści się od 1985 w dawnym zakładzie wulkanizacyjnym, wybudowanym po 1945 przy Rynku Zygmunta Augusta. Wewnątrz znajduje się skromny ikonostas.

Molenna w Gabowych Grądach

Staroobrzędowcy, którzy osiedlili się w Gabowych Grądach ok. 1867 roku, należą do bezpopowców – nurtu prawosławia, który w połowie XVII w. nie uznał reform patriarchy Nikona. Molenna nie jest miejscem sprawowania eucharystii, odbywają się tam jedynie nabożeństwa prowadzone przez nastawnika, wybieranego spośród członków społeczności.

Molenna w Gabowych Grądach powstała w 1948 r. Świątynia wzniesiona jest na rzucie prostokąta, ma drewnianą konstrukcję. Z zewnątrz budynek jest oszalowany. Do molenny dobudowana jest dzwonnica. Wewnątrz, na półkach umieszczone są ikony. W 1989 r. molenna została wpisana do rejestru zabytków.

Bazylika Mniejsza p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, fot. J. Koniecko
Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, fot. J. Koniecko
Molenna w Gabowych Grądach, fot. J. Koniecko
Pomnik św. Jana Pawła II w Studzienicznej, fot. J. Koniecko
Studnia w Studzienicznej, fot. J. Koniecko
« Powrót do strony głównej